Göğüs Dikleştirme (Mastopeksi)

MEME DİKLEŞTİRME

Her geçen yıl ile birlikte göğüsler de yerçekimine maruz kalırlar. Büyük memeler bu konuda çok daha şanssızdır ve daha çok etkilenirler. Yerçekiminin etkisi ile göğüsler ister büyük ister küçük olsun zamanla sarkar. Hamilelik ve emzirme sürecinde de belli bir deformasyona maruz kalır ve sarkma görülür. Özellikle kısa süre içerisinde kilo alma verme de göğüsler üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Yaşla birlikte deformasyona uğramış göğüsler büyültüp küçültülmeden aynı hacmi korunarak dikleştirilebilir.  Bu dikleştirme işlemine mastopeksi denir.
Mastopeksi olarak isimlendirilen meme dikleştirme ameliyatı memeyi dikleştirerek dolgunlaştırır.  Meme başı (areola) ve meme dokuları yukarı taşınır, gevşek ve sarkık deri çıkarılır. Meme dikleştirme memelere estetik bir şekil ve dolgunluk sağlamasının yanında memede gerçek bir gençleşme ve formuna kavuşma sağlar.  Memede sarkıklığının yanı sıra büyüklük veya küçüklük varsa bunlarda aynı operasyonla çözüme kavuşturulur.

 

 

Ameliyat Süreci

Günümüzde meme dikleştirme amaçlı kullanılan çok sayıda teknik mevcuttur. Kullanılacak bu tekniklerin kişiye özel seçilmesi gerekir. Buradaki en temel belirleyici memenin boyutu, sarkıklık derecesi ve yapısıdır. Kişiye özel en güvenli, en az izi olan ve en kalıcı sonucu veren teknikler kullanılmaktadır. Ayrıca bu sayede operasyon sonucunda başta memenin süt verme fonksiyonu olmak üzere, erojen ve dokunma duyusu da korunmaktadır. Meme dikleştirme ameliyatı sonrası meme, başta hamilelik ve emzirme olmak üzere, kilo alıp- verme, menopoz gibi tüm fizyolojik süreçlere birebir eşlik etmektedir.
Meme dikleştirme ameliyatında temel olarak sarkmış olan meme başı ve meme dokusu arzu edilen seviyeye yükseltilir, memedeki sarkmış olan fazla deri atılır ve areola dediğimiz meme başı etrafındaki koyu alan daraltılarak hamilelik öncesindeki görüntüsüne getirilir. Kişi istemediği sürece memenin hacmi değiştirilmez, teknik bir zorunluluk yoktur. Bunun yanında eğer arzu ediliyorsa aynı ameliyatta memeleri küçültmek yada büyütmek mümkündür. Anlatılması gereken bir istisnayi durum memenin yalancı sarkıklığıdır (memenin pseudopitozu). Bu durum meme başının fazlaca yer değiştirmeden, asıl olarak memenin alt kısmının sarktığı durumdur. Bunu daha ziyade hamilelik sonrasında memesinin içinin boşaldığı genç annelerde gözlemliyoruz. Bu bayanlar aynı zamanda memelerinin büyümelerini veya en azından hamilelik öncesi boyutlarına dönmelerini arzu ediyorlarsa, onlar için ideal bir çözüm silikon ile meme büyütmek olur. Çünkü böylesi seçilmiş vakalar için geçerli olmak kaydıyla, ek bir dikleştirme ameliyatına gerek kalmaksızın sadece silikon ile de memeleri toparlayıp, dikleştirmek mümkün olabilmektedir.

Ameliyat Sonrası

Bu operasyonları sadece damardan verdiğimiz ilaçlarla uyutarak , herhangi bir dren koymaksızın, yatmaya gerek kalmadan, günübirlik cerrahi şeklinde yapmaktayız. Ameliyattan sonraki iki saatlik gözetim süresi sonrası evinize, ertesi günde işinize gitmektesiniz. İlk gün dahil, ağızdan alınan basit ağrı kesiciler dışında bir ilaç ihtiyacınız olmayacaktır.

Meme Dikleştirme Ameliyatında İz Kalır mı?

Sarkıklığın derecesine göre değişik şekillerde iz oluşur. Tek istisnası sadece protez konmasının yeterli olduğu uygun hastalardır. O zaman iz sadece meme başının kahverengimsi derisi ile göğüsün beyaz derisi ile olan birleşme yerine gizlenir ve belirsiz olur. Bunun dışında hiç iz bırakmayan meme dikleştirme ameliyatı yoktur. Ancak bizlerin özeni ile bu izler başlangıçta belirgin, zamanla belli belirsiz hale gelen izlerdir.